новости • обзоры • события • факты
218 просмотров

ИТОГИ НЕДЕЛИ - Украинское право

10 листопада парламент нарешті ухвалив

Закон «Про державну службу».

Закон буде введено в дію з 1 травня 2016 року. До цього часу Кабмін має підготувати низку нормативно-правових актів для реалізації положень цього Закону.

Законом, зокрема, визначаються принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби на конкурсних засадах.

Згідно з документом, державний службовець — це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Законом встановлюються три категорії посад державної служби: категорія «А» — вищий корпус державної служби; категорія «Б» – посади керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також їх заступників; категорія «В» — інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».

Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти магістра, бакалавра або молодшого бакалавра відповідно.

Відповідно до Закону заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця, виплати за додаткове навантаження, премії.

Варто зазначити, що найбільше депутати сперечалися за поправку щодо пенсій державних службовців. Частина депутатів зійшлася на тому, що при призначенні пенсії усі мають бути рівними перед законом, тому пенсійне забезпечення держслужбовців має визначатися на загальних підставах. Однак Закон ухвалили без цієї поправки, тому поки що державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу».

Мораторій на продаж землі

Мораторій на продаж землі продовжено до кінця 2016 року згідно із Законом «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель».

Законом внесено відповідні зміни до Земельного кодексу України, якими, зокрема, передбачається, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2017 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств. Відповідний законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення має бути внесений до парламенту до 1 січня 2016 року.

Також Законом забороняється до 1 січня 2017 року:

— купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

— купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам — учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

Нові правила накладення арешту на отримане злочинним шляхом майно в дії

– запрацював Закон № 769-VIII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні».

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, — це особи, які, отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі: отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Такі відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також набув чинності

Закон «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Однак він вводиться в дію 11 червня 2016 року.

Нацагентство займатиметься здійсненням заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді); організовуватиме здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами; формуватиме та вестиме Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Протягом трьох місяців Кабінет Міністрів України повинен створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні; забезпечити проведення конкурсу з відбору Голови Нацагентства з питань розшуку активів до введення Закону в дію; внести до 1 січня 2019 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо поширення з 2020 року повноважень Національного агентства на активи, вартість яких менше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, а також на ті, що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, та на забезпечення зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях.

джерело->

Зарегистрированных пользователей: 5172

Сейчас на сайте: 21

Просмотров за сегодня: 4,118

ID поста = 9198свежие комментарии:
крымский бандеровец